Method: properties.updateGoogleSignalsSettings

Bir mülk için Google sinyalleri ayarlarını günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{googleSignalsSettings.name=properties/*/googleSignalsSettings}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
googleSignalsSettings.name

string

Yalnızca çıkış. Bu ayarın kaynak adı. Biçim: mülkler/{property_id}/googleSignalsSettings Örnek: "properties/1000/googleSignalsSettings"

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Alan adlarının ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ör. "güncellenecek_alan"). Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, GoogleSignalsSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, GoogleSignalsSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit