Method: properties.getGoogleSignalsSettings

Bir mülk için Google sinyalleri ayarlarını arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/googleSignalsSettings}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak Google sinyalleri ayarlarının adı. Biçim: mülkleri/{property}/googleSignalsSettings

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, GoogleSignalsSettings öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit