Method: properties.fetchAutomatedGa4ConfigurationOptOut

Bir UA mülkü için otomatik GA4 kurulum işlemi için devre dışı bırakma durumunu getirir. Not: Bu durumun GA4 mülkü üzerinde etkisi yoktur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/properties:fetchAutomatedGa4ConfigurationOptOut

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

İstek içeriği

İsteğin gövdesi, aşağıdaki yapıya sahip veriler içerir:

JSON gösterimi
{
  "property": string
}
Alanlar
property

string

Zorunlu. Devre dışı bırakma durumunu almak için UA mülkü. Bu isteğin, UA-XXXXXX-YY formunun izleme kimliğini değil, dahili mülk kimliğini kullandığını unutmayın. Biçim: mülkler/{internalWebPropertyId} Örnek: özellikler/1234

Yanıt gövdesi

Otomatik GA4 kurulum işlemi için devre dışı bırakma durumunu getirmek amacıyla gönderilen yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "optOut": boolean
}
Alanlar
optOut

boolean

UA mülkü için devre dışı bırakma durumu.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit