Method: properties.searchAds360Links.get

Tek bir Search Ads360Linki arayın

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/searchAds360Links/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alılacak Search Ads360Link'in adı. Örnek biçim: mülkler/1234/SearchAds360Link/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SearchAds360Link öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit