Method: properties.expandedDataSets.get

Tek bir Genişletilmiş Veri Kümesi arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/expandedDataSets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak GenişletilmişVeri Kümesinin adı. Örnek biçim: özellikler/1234/expandedDataSets/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ExpandedDataSet öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit