Method: properties.expandedDataSets.delete

Bir mülkteki Genişletilmiş Veri Kümesini siler.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/expandedDataSets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Örnek biçim: özellikler/1234/expandedDataSets/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit