Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.patch

Bir mülkteki DisplayVideo360AdvertiserLink'i günceller.

HTTP isteği

PATCH https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{displayVideo360AdvertiserLink.name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
displayVideo360AdvertiserLink.name

string

Yalnızca çıkış. Bu DisplayVideo360AdvertiserLink kaynağının kaynak adı. Biçim: mülkleri/{propertyId}/displayVideo360AdvertiserLinks/{linkId}

Not: linkId, Display & Video 360 Reklamveren Kimliği değildir

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alanların listesi. Atlanan alanlar güncellenmez. Varlığın tamamını değiştirmek için tüm alanları eşleştirmek üzere "*" dizesiyle bir yol kullanın.

Bu, tam nitelikli alan adlarının virgülle ayrılmış bir listesidir. Örnek: "user.displayName,photo".

İstek içeriği

İstek metni, DisplayVideo360AdvertiserLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, DisplayVideo360AdvertiserLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit