Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinks.list

Bir mülkteki tüm DisplayVideo360AdvertiserLink'lerini listeler.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/displayVideo360AdvertiserLinks

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Örnek biçim: özellikler/1234

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum kaynak sayısı. Belirtilmemesi durumunda en fazla 50 kaynak döndürülür. Maksimum değer 200'dür (yüksek değerler maksimum değere zorlanır).

pageToken

string

Önceki displayVideo360AdvertiserLinks.list çağrısından alınan bir sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu kodu sağlayın.

Sayfalara ayırma işlemi sırasında, displayVideo360AdvertiserLinks.list için sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

displayVideo360AdvertiserLinks.list TBG için yanıt iletisi.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "displayVideo360AdvertiserLinks": [
  {
   object (DisplayVideo360AdvertiserLink)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa sonraki sayfa yoktur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit