Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.get

Tek bir DisplayVideo360Reklamveren Bağlantı Teklifi arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak DisplayVideo360AdvertiserLink Bidding'in adı. Örnek biçim: özellikleri/1234/displayVideo360ReklamvereniBağlantı Teklifleri/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit