Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.delete

Bir mülkteki DisplayVideo360AdvertiserLink Bidding'i siler. Bu, yalnızca iptal edilen tekliflerde kullanılabilir.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Silinecek DisplayVideo360AdvertiserLink Bidding'in adı. Örnek biçim: özellikleri/1234/displayVideo360ReklamvereniBağlantı Teklifleri/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit