Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.create

Bir DisplayVideo360AdvertiserLink Bidding oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/displayVideo360AdvertiserLinkProposals

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Örnek biçim: özellikler/1234

İstek içeriği

İstek metni, DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit