Method: properties.displayVideo360AdvertiserLinkProposals.cancel

Bir DisplayVideo360Reklamveren Bağlantı Teklifini iptal eder. İptal şu anlama gelebilir: - Display & Video 360'tan başlatılan bir teklifi reddetme - Google Analytics'ten başlatılan bir teklifi geri çekme. İptal edildikten sonra teklif otomatik olarak silinir.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/displayVideo360AdvertiserLinkProposals/*}:cancel

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. İptal edilecek DisplayVideo360AdvertiserLink Bidding'in adı. Örnek biçim: özellikleri/1234/displayVideo360ReklamvereniBağlantı Teklifleri/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, DisplayVideo360AdvertiserLinkProposal öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit