Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.get

Tek bir SKAdNetworkConversionValueSchema arar.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/dataStreams/*/sKAdNetworkConversionValueSchema/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Aranacak SKAdNetwork dönüşüm değeri şemasının kaynak adı. Biçim: mülkleri/{property}/dataStreams/{dataStream}/sKAdNetworkConversionValueSchema/{skadnetworkConversionValueSchema}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, SKAdNetworkConversionValueSchema öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit