Method: properties.dataStreams.sKAdNetworkConversionValueSchema.create

SKAdNetworkConversionValueSchema oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*/dataStreams/*}/sKAdNetworkConversionValueSchema

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Bu şemanın oluşturulacağı üst kaynak. Biçim: mülkler/{property}/dataStreams/{dataStream}

İstek içeriği

İstek metni, SKAdNetworkConversionValueSchema öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan SKAdNetworkConversionValueSchema örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit