Method: properties.bigQueryLinks.get

Tek bir BigQuery Bağlantısı arayın.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/bigQueryLinks/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Aranacak BigQuery bağlantısının adı. Biçim: mülkler/{property_id}/bigQueryLinks/{bigquery_link_id} Örnek: mülkleri/123/bigQueryLinks/456

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, BigQueryLink öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit