Method: properties.audiences.get

Tek bir Kitleyi arayın. 2020'den önce oluşturulan kitleler desteklenmeyebilir. Varsayılan kitleler filtre tanımlarını göstermez.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=properties/*/audiences/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak Kitlenin adı. Örnek biçim: özellikleri/1234/kitleler/5678

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Audience öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit