Method: properties.audiences.create

Kitle oluşturur.

HTTP isteği

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=properties/*}/audiences

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Örnek biçim: özellikler/1234

İstek içeriği

İstek metni, Audience öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Audience örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit