Method: accounts.accessBindings.list

Bir hesap veya mülkteki tüm erişim bağlamalarını listeler.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=accounts/*}/accessBindings

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{property}

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

Döndürülecek maksimum erişim bağlaması sayısı. Hizmet bu değerden daha az sonuç döndürebilir. Belirtilmemişse en fazla 200 erişim bağlaması döndürülür. Maksimum değer 500'dür; 500'ün üzerindeki değerler 500'e zorlanır.

pageToken

string

Önceki accessBindings.list çağrısından alınan bir sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu kodu sağlayın. Sayfalara ayırma işlemi sırasında, accessBindings.list için sağlanan diğer tüm parametreler, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, ListAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users