Method: accounts.accessBindings.get

Erişim bağlamaları hakkında bilgi alır.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=accounts/*/accessBindings/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak erişim bağlamasının adı. Biçimler: - accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} -properties/{property}/accessBindings/{accessBinding}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, AccessBinding öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users