Method: accounts.accessBindings.delete

Hesap veya mülkteki erişim bağlamasını siler.

HTTP isteği

DELETE https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{name=accounts/*/accessBindings/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Biçimler: - accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} -properties/{property}/accessBindings/{accessBinding}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users