Method: accounts.accessBindings.batchGet

Bir hesap veya mülke birden fazla erişim bağlaması hakkında bilgi sağlar.

HTTP isteği

GET https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/{parent=accounts/*}/accessBindings:batchGet

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Erişim bağlamalarına sahip olan hesap veya mülk. "names" (adlar) alanı için sağlanan tüm değerlerin üst öğesi bu alanla eşleşmelidir. Biçimler: - hesaplar/{hesap} - mülkler/{property}

Sorgu parametreleri

Parametreler
names[]

string

Zorunlu. Alınacak erişim bağlamalarının adları. Bir toplu işlemde en fazla 1.000 erişim bağlaması alınabilir. Biçimler: - accounts/{account}/accessBindings/{accessBinding} -properties/{property}/accessBindings/{accessBinding}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, BatchGetAccessBindingsResponse öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.manage.users