ListAccessBindingsResponse

ListAccessBindings RPC için yanıt mesajı.

JSON gösterimi
{
  "accessBindings": [
    {
      object (AccessBinding)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
Alanlar
accessBindings[]

object (AccessBinding)

AccessBindings listesi. Bunlar düzenli olarak ancak rastgele sıralanır.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa sonraki sayfa yoktur.