Sınıf: VastAdsRequest

Marka

VASTAds İsteği

yeni VASTAdsRequest()

Özellikler

reklam yanıtı

(dize veya tanımlanmamış)

Reklam etiketi URL'si aracılığıyla bir istekte bulunmak yerine, reklam yanıtı olarak kullanılacak bir VAST dokümanını belirtir. Bu, hata ayıklama ve VAST yanıtının zaten mevcut olduğu diğer durumlarda yararlı olabilir.

adTagUrl'si

(dize veya tanımlanmamış)

VAST dosyasının URL'si.