Sınıf: UserActionState

Marka

KullanıcıİşlemDurumu

yeni UserActionState(userAction)

Parametre

kullanıcıİşlemi

chrome.cast.media.UserAction

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

özelVeri

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Uygulamaya özgü isteğe bağlı veriler.

kullanıcıİşlemi

boş olmayan chrome.cast.media.UserAction

Kullanıcı işlemi.