Sınıf: UserActionState

Marka

UserActionState

yeni UserActionState(userAction)

Parametre

userAction

chrome.cast.media.UserAction

Değer boş olamaz.

Özellikler

customData

(null olmayan Nesne veya tanımsız)

Uygulamaya özel isteğe bağlı veriler.

userAction

non-null chrome.cast.media.UserAction

Kullanıcı işlemi.