Sınıf: SeekRequest

Marka

Sarma İsteği

yeni SeekRequest()

Özellikler

geçerliSaat

boş değer

Medya başlangıcından saniyeler sonra medya için yeni geçerli zaman. Medya türü chrome.cast.media.StreamType.LIVE ise currentTime isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa akış canlı medya konumunda devam ettirilir.

özelVeri

boş nesne

Alıcı uygulama için özel veriler.

Öz geçmiş

boş chrome.cast.media.CVState

Arama tamamlandıktan sonra istenen medya oynatıcı durumu. Politika ayarlanmadan bırakılırsa aramadan önceki durumu korunur.