Sınıf: SeekRequest

Marka

SeekRequest

yeni SeekRequest()

Özellikler

currentTime

null özellikli sayı

Medyanın başlamasından sonraki saniye cinsinden yeni geçerli zaman. Medya türü chrome.cast.media.StreamType.LIVE ise currentTime isteğe bağlıdır. Ayarlanmazsa akış canlı medya konumunda devam eder.

customData

null özellikli Nesne

Alıcı uygulamanın özel verileri.

resumeState

null değer olan chrome.cast.media.ResumeState

Arama işlemi tamamlandıktan sonra istenen medya oynatıcı durumu. Ayarlanmadan bırakılırsa arama yapılmadan önceki durumu korunur.