Sınıf: QueueUpdateItemsRequest

Marka

Sıra Güncellemesi

yeni QueueUpdateItemsRequest(itemsToUpdate)

Parametre

itemsToUpdate

Boş olmayan chrome.cast.media.QueueItem dizisi

Güncellenecek sıra öğelerinin listesi. Yeniden sıralama işlemi gerçekleşmez. Öğeler mevcut sıralamayı korur ve medya bilgileri dahil olmak üzere mevcut olanların yerini alır. Bu listede belirtilmeyen öğeler değişmeden kalacaktır. Öğe yüklendikten sonra parça bilgileri değiştirilemez (öğe geçerli öğeyse). Öğelerden herhangi biri mevcut değilse yok sayılır.

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

özelVeri

boş nesne

Alıcı uygulama için özel veriler.

öğe

Boş olmayan Dizi chrome.cast.media.QueueItem

Güncellenecek sıra öğelerinin listesi. Yeniden sıralama işlemi gerçekleşmez. Öğeler mevcut sıralamayı korur ve medya bilgileri de dahil olmak üzere mevcut tüm öğelerle değiştirilir. Bu listede belirtilmeyen öğeler değişmeden kalacaktır. Öğe yüklendikten sonra parça bilgileri değiştirilemez (öğe geçerli öğeyse). Öğelerden herhangi biri mevcut değilse yoksayılır.