Sınıf: QueueUpdateItemsRequest

Marka

QueueUpdateItemsRequest

yeni QueueUpdateItemsRequest(itemsToUpdate)

Parametre

itemsToUpdate

Boş olmayan chrome.cast.media.QueueItem dizisi

Güncellenecek sıra öğelerinin listesi. Yeniden sıralama gerçekleşmeyecek. Öğeler mevcut sırayı koruyacak ve medya bilgileri dahil olmak üzere sağlananlarla tamamen değiştirilecek. Bu listede yer almayan öğeler değişmeden kalır. Öğe yüklendikten sonra (öğe currentItem ise) parça bilgileri değiştirilemez. Öğelerden herhangi biri mevcut değilse yok sayılır.

Değer boş olamaz.

Özellikler

customData

null özellikli Nesne

Alıcı uygulamanın özel verileri.

items

non-null Array of non-null chrome.cast.media.QueueItem

Güncellenecek sıra öğelerinin listesi. Yeniden sıralama gerçekleşmeyecek. Öğeler mevcut sırayı koruyacak ve medya bilgileri dahil olmak üzere sağlanan öğelerle tamamen değiştirilecektir. Bu listede sağlanmayan öğeler değişmeden kalır. Öğe yüklendikten sonra (öğe currentItem ise) parça bilgileri değiştirilemez. Bu öğelerden herhangi biri mevcut değilse yoksayılır.