Sınıf: QueueRemoveItemsRequest

Marka

QueueRemoveItemsRequest

yeni QueueRemoveItemsRequest(itemIdsToRemove)

Parametre

itemIdsToRemove

Sayı dizisi

Kaldırılacak medya öğesi kimliklerinin listesi. Boş veya değer atanmamış olmamalıdır.

Değer boş olamaz.

Özellikler

customData

null özellikli Nesne

Alıcı uygulamanın özel verileri.

itemIds

null olmayan sayı dizisi

Kaldırılacak medya öğesi kimliklerinin listesi. Öğelerden herhangi biri mevcut değilse yok sayılır. Yinelenen öğe kimlikleri de yoksayılır. Null veya boş olmamalıdır.