Sınıf: QueueInsertItemsRequest

Marka

Sıra Öğesi_Öğeleriİsteki

yeni QueueInsertItemsRequest(itemsToInsert)

Parametre

ÖğeEkle

Boş olmayan chrome.cast.media.QueueItem dizisi

Eklenecek medya öğelerinin listesi. Boş veya değer atanmamış olmamalıdır. Her bir öğenin itemId'si ayarlanmamalıdır (alıcı tarafından atanacağı için).

Değer boş olmamalıdır.

Özellikler

özelVeri

boş nesne

Alıcı uygulama için özel veriler.

insertBefore

boş değer

Eklenen listeden hemen sonra yer alacak öğenin kimliği. Boş veya bulunmazsa sıranın sonuna eklenir.

öğe

Boş olmayan Dizi chrome.cast.media.QueueItem

Eklenecek sıra öğelerinin listesi. Öğelerin itemId alanı boş olmalıdır; aksi takdirde istek, INVALID_PARAMS hatasıyla başarısız olur. Sıralama yapılır (ilk öğe ilk olarak oynatılır).