Sınıf: QueueInsertItemsRequest

Marka

QueueInsertItemsRequest

yeni QueueInsertItemsRequest(itemsToInsert)

Parametre

itemsToInsert

Boş olmayan chrome.cast.media.QueueItem dizisi

Eklenecek medya öğelerinin listesi. Boş veya değer atanmamış olmamalıdır. Her öğenin itemId değeri ayarlanmamalıdır (alıcı tarafından atanacağı için).

Değer boş olamaz.

Özellikler

customData

null özellikli Nesne

Alıcı uygulamanın özel verileri.

insertBefore

null özellikli sayı

Eklenen öğenin hemen ardından yerleştirilecek öğenin kimliği. Null veya bulunamazsa liste, sıranın sonuna eklenir.

items

non-null Array of non-null chrome.cast.media.QueueItem

Eklenecek sıra öğelerinin listesi. Öğelerin itemId alanı boş olmalıdır. Aksi takdirde istek, INVALID_PARAMS hatasıyla başarısız olur. Sıralandı (önce ilk öğe çalınır).