Sınıf: Duraklatma İsteği

Marka

Duraklatma İsteği

yeni PauseRequest()

Özellik

özelVeri

boş nesne

Alıcı uygulama için özel veriler.