Sınıf: MusicTrackMediaMetadata

Marka

MusicTrackMediaMetadata

yeni MusicTrackMediaMetadata()

Özellikler

albumArtist

(dize veya tanımsız)

Albüm sanatçı adı.

albumName

(dize veya tanımsız)

Albüm adı.

sanatçı

(dize veya tanımsız)

Parça sanatçı adı.

artistName

(dize veya tanımsız)

Parça sanatçı adı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine sanatçıyı kullanın.

composer

(dize veya tanımsız)

Parçanın bestecisinin adı.

discNumber

(sayı veya tanımsız)

Disk numarası. Pozitif bir tam sayı.

görseller

(null olmayan chrome.cast.Image dizisi veya tanımsız)

İçerik resimleri. Kapak resmi veya oynatılan medyanın küçük resmi buna örnek olarak gösterilebilir.

releaseDate

(dize veya tanımsız)

Parçanın yayınlandığı ISO 8601 tarihi, ör. 2014-02-10.

releaseYear

(sayı veya tanımsız)

Albümün yayınlandığı tam sayı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine publishDate'i kullanın.

songName

(dize veya tanımsız)

Kanal adı.

başlık

(dize veya tanımsız)

Parça başlığı.

trackNumber

(sayı veya tanımsız)

Albümdeki parça numarası. Pozitif bir tam sayı.