Sınıf: FilmMediaMeta Veri

Marka

FilmMedyaMeta Verileri

yeni MoviesMediaMeta()

Özellikler

görseller

(null olmayan Dizi chrome.cast.Image veya tanımlanmamış)

İçerik resimleri Kapak resmi veya şu anda oynatılan medyanın küçük resmi örnek olarak verilebilir.

yayın tarihi

(dize veya tanımlanmamış)

Filmin yayınlandığı ISO 8601 tarihi, ör. 2014-02-10.

yayınYıl

(sayı veya tanımlanmamış)

İçeriğin yayınlandığı tam sayı yılı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine versionDate kullanın.

stüdyo

(dize veya tanımlanmamış)

Film stüdyosu.

alt başlık

(dize veya tanımlanmamış)

Film altyazısı.

başlık

(dize veya tanımlanmamış)

Film adı.