Sınıf: GeneralMediaMetadata

Marka

GenericMediaMetadata

yeni GeneralMediaMetadata()

Özellikler

görseller

(null olmayan chrome.cast.Image dizisi veya tanımsız)

İçerik resimleri. Kapak resmi veya oynatılan medyanın küçük resmi buna örnek olarak gösterilebilir.

releaseDate

(dize veya tanımsız)

İçeriğin yayınlandığı ISO 8601 tarihi ve/veya saati, ör. 2014-02-10.

releaseYear

(sayı veya tanımsız)

İçeriğin yayınlandığı tam sayı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine publishDate'i kullanın.

alt başlık

(dize veya tanımsız)

İçerik alt başlığı.

başlık

(dize veya tanımsız)

İçerik başlığı.