Sınıf: generalMediaMeta Veri

Marka

GenelGenel Meta Veri

yeni GeneralMediaMeta()

Özellikler

görseller

(null olmayan Dizi chrome.cast.Image veya tanımlanmamış)

İçerik resimleri Kapak resmi veya şu anda oynatılan medyanın küçük resmi örnek olarak verilebilir.

yayın tarihi

(dize veya tanımlanmamış)

ISO 8601 tarih ve/veya içeriğin yayınlandığı tarih, ör. 2014-02-10.

yayınYıl

(sayı veya tanımlanmamış)

İçeriğin yayınlandığı tam sayı yılı.

Kullanımdan kaldırıldı
Bunun yerine versionDate kullanın.

alt başlık

(dize veya tanımlanmamış)

İçerik altyazısı.

başlık

(dize veya tanımlanmamış)

İçerik başlığı.