Sınıf: ContainerMetadata

Marka

ContainerMetadata

yeni ContainerMetadata(tür)

Parametre

tür

İsteğe bağlı

chrome.cast.media.ContainerType

Kapsayıcı nesnesinin türü.

Değer boş olamaz.

Özellikler

containerDuration

(sayı veya tanımsız)

Saniye cinsinden kapsayıcı süresi. Örneğin, sesli kitap çalma süresi.

containerImages

(null olmayan chrome.cast.Image dizisi veya tanımsız)

Kapsayıcı görüntüleri. Örneğin, canlı TV kanalı logosu, sesli kitap kapağı, albüm kapak resmi vb.

containerType

non-null chrome.cast.media.ContainerType

Kapsayıcı nesnesinin türü.

bölüm

(null olmayan chrome.cast.media.MediaMetadata veya tanımsız değere sahip null olmayan Dizi)

Medya içeriği bölümlerini açıklayan medya meta veri nesneleri dizisi. Canlı TV akışlarını programlar, sesli kitapları ise bölümler halinde tanımlamak için kullanılır.

başlık

(dize veya tanımsız)

Kapsayıcının başlığı (ör. sesli kitap adı, TV kanalı adı vb.).