Sınıf: Ara Durumu

Marka

Ara Durumu

yeni BreakStatus()

Özellikler

BreakClipId

(dize veya tanımlanmamış)

Geçerli ara klibinin kimliği.

ara kimliği

(dize veya tanımlanmamış)

Geçerli aranın kimliği.

mevcutBreakClipTime

(sayı veya tanımlanmamış)

Geçerli ara klibi başladıktan sonra geçen saniye cinsinden süre. Bu üye yalnızca düzenli aralıklarla güncellendiği için değeri genellikle güncel değil. Alıcı tarafından bildirilen son bilgilere göre gerçek oynatma konumu tahminini almak için getEstimatedBreakClipTime yöntemini kullanın.

mevcutAra Zamanı

(sayı veya tanımlanmamış)

Geçerli ara başladıktan sonra saniye cinsinden geçen süre. Bu üye yalnızca düzenli aralıklarla güncellendiği için değeri genellikle güncel değil. Alıcı tarafından bildirilen son bilgilere göre gerçek oynatma konumunu tahmin etmek için getEstimatedBreakTime yöntemini kullanın.

Atlanabilir olduğunda

(sayı veya tanımlanmamış)

Bu ara klibinin atlanabilir hale geldiği saniye cinsinden süre. 5, son kullanıcının bu ara klibi 5 saniye sonra atlayabileceği anlamına gelir. Bu alan tanımlanmazsa geçerli ara klibi atlanamaz.