Sınıf: Mola

Marka

Duraklama

yeni Break(id, breakClipIds, position)

Parametre

id

string

Aranın benzersiz kimliği.

BreakClipId'ler

Dize dizisi

Bu araya dahil olan ara klip kimliklerinin listesi.

Değer boş olmamalıdır.

position

number (sayı)

Bu aranın ana video içindeki konumu.

Özellikler

BreakClipId'ler

boş olmayan dize dizisi

Bu araya dahil olan ara klip kimliklerinin listesi.

süre

(sayı veya tanımlanmamış)

Saniye cinsinden ara süresi.

id

string

Aranın benzersiz kimliği.

Yerleşik

(boole veya tanımlanmamış)

Aranın ana akışa yerleştirilip yerleştirilmediğini belirtir.

İzlendi

boolean

Molanın izlenip izlenmediği Ara verilmeye başladığında bu, doğru olarak işaretlenir. Bu alan false iken doğru olarak değiştiğinde, son kullanıcı bu molayı zaten izlediğine işaret eden bir gönderen, bu araya karşılık gelen bir ilerleme durumu işaretçisinin rengini değiştirebilir.

position

number (sayı)

Aranın ana video içindeki konumu. -1, ana videonun saniye cinsinden sonunu belirtir.