Sınıf: AudiobookKapsayıcıMeta Verileri

Marka

Sesli KitapKapsayıcıMeta Verileri

yeni AudiobookKapsayıcıMeta()()

Özellikler

yazarlar

(null olmayan dize veya tanımsız)

Kitap yazarları.

anlatıcılar

(null olmayan dize veya tanımsız)

Sesli kitap anlatıcıları.

yayıncı

(dize veya tanımlanmamış)

Kitabın yayıncısı.

yayın tarihi

(dize veya tanımlanmamış)

Kitabın yayınlandığı ISO 8601 tarihi, ör. 2014-02-10.