Sınıf: CastGetrContext

Yöntemler

GetInstance

statik

getInstance(), cast.framework.CastGetrContext değerini döndürür

CastGetrContext singleton örneğini döndürür.

İadeler

non-null cast.framework.CastReceiverContext 

ÖzelMesajİşleyici

addCustomMessageHearer(ad alanı, dinleyici)

Özel mesaj kanalında mesaj dinleyicisini ayarlar.

Parametre

ad alanı

string

Ad alanı. Geçerli bir ad alanının önüne "urn:x-cast:" dizesinin eklenmesi gerektiğini unutmayın.

işleyici

İşlev(null olmayan cast.framework.system.Event)

Dekoratif yastıklar

Error Sistem hazır değilse veya ad alanı bu uygulama tarafından desteklenmiyorsa.

EtkinlikOlay Dinleyici

addEventHearer(tür, işleyici)

Yayın sistemi etkinliklerine dinleyici ekleyin.

Parametre

tür

cast.framework.system.EventType

Değer boş olmamalıdır.

handler

İşlev(null olmayan cast.framework.system.Event)

canDisplayTürü

canDisplayType(mimeType, codec'ler, genişlik, yükseklik, kare hızı) Boole değerini döndürür

Video veya ses akışları için belirtilen medya parametrelerinin platform tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol eder.

Parametre

mimeTürü

string

Medya MIME türü. "/" ile ayrılmış bir tür ve alt türden oluşur. Video veya ses mime türleri olabilir.

codec'ler

İsteğe bağlı

string

Tırnak içine alınmış dize, virgülle ayrılmış bir biçim listesi içerir. Bu biçimde her biçim, akışta bulunan bir medya örnek türünü belirtir.

genişlik

İsteğe bağlı

number (sayı)

Akış yatay çözünürlüğünü piksel cinsinden açıklar.

yükseklik

İsteğe bağlı

number (sayı)

Akış dikey çözünürlüğünü piksel cinsinden açıklar.

kare hızı

İsteğe bağlı

number (sayı)

Akışın kare hızını açıklar.

İadeler

boolean Canlı yayın chromecast'te oynatılabiliyorsa

UygulamaUygulaması verileri

getApplicationData(), cast.framework.system.ApplicationData değerini döndürür

Sistem hazır olduğunda uygulama bilgilerini sağlar. Aksi takdirde boş olacaktır.

İadeler

nullable cast.framework.system.ApplicationData Uygulama bilgileri veya sistem hazır değilse boş.

CihazCihazı Yetenekleri

getDeviceCapabilities() Object döndürür

Sistem hazır olduğunda cihaz özelliklerinin bilgilerini sağlar. Aksi takdirde boş değer olur. Boş bir nesne döndürülürse cihaz, herhangi bir özellik bilgisi göstermez.

İadeler

nullable Object Cihaz özellikleri bilgileri (anahtar/değer çiftleri). Sistem henüz hazır değilse boş olacaktır. Platform, herhangi bir cihaz özellikleri bilgisini göstermiyorsa bu nesne boş olabilir.

getPlayerManager

getPlayerManager(), cast.framework.PlayerManager değerini döndürür

Medya oynatmayı kontrol edip izleyebilecek bir Oynatıcı örneği alın.

İadeler

non-null cast.framework.PlayerManager 

alıcı

getPublisher(senderId) cast.framework.system.Gönderen değerini döndürür

Gönderen kimliğine göre gönderen alma

Parametre

gönderen kimliği

string

Döndürülecek gönderenin kimliği.

İadeler

nullable cast.framework.system.Sender 

getGönderenler

getPublishers() null olmayan cast.framework.system.Gönderen dizisini döndürür

Şu anda bağlı olan gönderenlerin listesini alır.

İadeler

non-null Array of non-null cast.framework.system.Sender 

getStandbyState

getStandbyState(), cast.framework.system.StandbyState değerini döndürür

Yayın uygulamasının HDMI girişinin beklemede olup olmadığını bildirir.

İadeler

non-null cast.framework.system.StandbyState Uygulamanın HDMI girişinin beklemede olup olmadığı. Belirlenemezse TV gibi CEC komutlarını desteklemediğinden döndürülen değer BİLİNMEZ.

getSystemState

getSystemState(), cast.framework.system.SystemState değerini döndürür

Sistem durumuyla ilgili başvuru bilgilerini sağlar.

İadeler

non-null cast.framework.system.SystemState Sistem durumu.

GörünürlükDurumu

getGörünürlükState(), cast.framework.system.GörünürlükState değerini döndürür

Yayın uygulamasının HDMI aktif girişi olup olmadığı bildirilir.

İadeler

non-null cast.framework.system.VisibilityState Uygulamanın HDMI aktif girişi olup olmadığı. Belirlenemiyorsa TV CEC komutlarını desteklemediğinden döndürülen değer BİLİNMİYOR.

Sistem Hazır

isSystemReady() Boole değerini döndürür

Uygulama çağrıları başladığında sistem, uygulama etkinliğinin hazır olduğunu belirtmek için hazır etkinliği gönderir ve uygulama, bir gönderen bağlanır bağlanmaz ileti gönderebilir.

İadeler

boolean Sistemin mesajları işlemeye hazır olup olmadığı.

yükPlayer Kitaplıkları

LoadPlayer Kitaplıkları(useEskiDashSupport)

Oynatıcı js'yi yüklemeye başlayın. Bu işlev, çağırmaya başlamadan önce alıcıyı başlatma işleminin erken aşamalarında oynatıcı js kodunu yüklemeye başlamak için kullanılabilir. Bu işlev, oynatıcılar zaten yüklenmişse (başlangıç olarak adlandırılır) işlemsizdir.

Parametre

EskiEskiDash Desteği'ni kullan

İsteğe bağlı

boolean

DASH içeriği için MPL'nin kullanılması gerektiğini belirtin.

Özelİleti İşleyici'yi kaldır

removeCustomMessageHearer(ad alanı, dinleyici)

Özel mesaj kanalındaki bir mesaj işleyiciyi kaldırın.

Parametre

ad alanı

string

Ad alanı. Geçerli bir ad alanının önüne "urn:x-cast:" dizesinin eklenmesi gerektiğini unutmayın.

işleyici

Functions(cast.framework.system.Event)

Dekoratif yastıklar

Error Sistem hazır değilse veya ad alanı bu uygulama tarafından desteklenmiyorsa.

EtkinlikOlaylayıcı

removeEventHearer(tür, işleyici)

Sistem etkinliklerini yayınlamak için dinleyiciyi kaldırın.

Parametre

tür

cast.framework.system.EventType

Değer boş olmamalıdır.

handler

İşlev(null olmayan cast.framework.system.Event)

ÖzelMesaj

sendCustomMessage(ad alanı, gönderen kimliği, mesaj)

Belirli bir gönderene ileti gönderir.

Parametre

ad alanı

string

Ad alanı. Geçerli bir ad alanının önüne "urn:x-cast:" dizesinin eklenmesi gerektiğini unutmayın.

gönderen kimliği

(dize veya tanımlanmamış)

Gönderen kimliği veya tüm gönderenlere gönderilecek tanımsız.

mesaj

tüm türler

Mesaj.

Değer boş olmamalıdır.

Dekoratif yastıklar

Error Mesaj hazırlanırken bir hata meydana geldiyse.

GeribildirimMesajı

sendfeedbackMessage(feedbackMessage)

Uygulama, geri bildirim raporuna giriş yapmak için hata ayıklama durumu bilgileri eklerse bu işlev, feedbackstarted etkinliğine yanıt olarak çağrılmalıdır. Uygulamanın günlüğe kaydetmek istediği hata ayıklama bilgilerini temsil eden bir dize olan "message" parametresini alır.

Parametre

geribildirimMesajı

string

Kullanımdan kaldırıldı
cast.framework.CastGetrContext#setfeedbackHandler sayfasını kullanın

setApplicationState

setApplicationState(durumMetin)

Uygulama durumunu ayarlar. Durumu değiştiğinde uygulamanın bunu çağırması gerekir. Tanımlanmamışsa veya boş bir dizeye ayarlanmışsa, uygulama kaydı sırasında oluşturulan Uygulama Adı değeri varsayılan olarak uygulama durumu için kullanılır.

Parametre

durumMetin

string

Durum metni.

setfeedbackHandler

setfeedbackHandler(feedbackHandler)

Geri bildirim raporuna ek veri sağlamak için bir işleyici ayarlayın. Bildirilen bir geri bildirim oluşturulduğunda işleyici çağrılır ve bir dize olarak veya bir dize vaadinde ekstra veri döndürmelidir. İade söz konusu raporun dahil edilmesi için 5 saniye içinde çözümlenir.

Parametre

geri bildirim işleyicisi

fonksiyon()

Değer boş olabilir.

setInactivityTimeout

setInactivityTimeout(maxInactivity)

Alıcı etkinlik dışı kalma zaman aşımını ayarlar. Başlat işlevi çağrılırken ve değiştirilmediğinde maksimum etkin olmama değerinin ayarlanması önerilir. Bu API yalnızca geliştirme/hata ayıklama amacıyla sağlanmıştır.

Parametre

Maksimum Etkin Olmama

number (sayı)

Yanıt vermeyen bir bağlantıyı kapatmadan önce saniye cinsinden aralık.

SetLoggerSeviyesi

setLoggerLevel(level)

Günlük ayrıntı düzeyini ayarlar.

Parametre

düzey

cast.framework.LoggerLevel

Günlük kaydı düzeyi.

Değer boş olmamalıdır.

start

start(option) cast.framework.CastGetrContext değerini döndürür

Sistem yöneticisinin ve medya yöneticisinin başlatılmasını sağlar. Böylece alıcı uygulama, gönderenlerden gelen istekleri alabilir.

Parametre

seçenekler

(null olmayan cast.framework.CastGetrOptions veya boş olmayan isteğe bağlı Object)

İadeler

non-null cast.framework.CastReceiverContext 

stop

durdur()

Alıcı uygulamasını kapat.