Sınıf: ApplicationData

Marka

ApplicationData

yeni ApplicationData()

Özellikler

iconUrl

dize

Cast Developer Console'da ayarlanan uygulama resmi.

id

dize

Uygulama kimliği.

launchedFrom

non-null cast.framework.system.LaunchedFrom

Uygulamanın nereden başlatıldığını belirtir.

launchingSenderId

dize

Uygulamayı başlatan gönderenin kimliği.

ad

dize

Uygulama adı.

namespaces

null olmayan dize dizisi

Uygulama tarafından kullanılan ad alanları.

sessionId

sayı

Oturum kimliği.