Sınıf: ApplicationData

Marka

Uygulama Verileri

yeni DataData()

Özellikler

simge URL'si

string

Cast Developer Console'da ayarlanan uygulama resmi.

id

string

Uygulama kimliği.

fromFrom

boş olmayan cast.framework.system.LaunchedFrom

Uygulamanın nereden başlatıldığını belirtir.

GönderenGönderenKimliği

string

Uygulamayı başlatan kullanıcının kimliği.

ad

string

Uygulama adı.

namespaces

boş olmayan dize dizisi

Uygulama tarafından kullanılan ad alanları.

oturum kimliği

number (sayı)

Oturum kimliği.