<GCKUIImage Picker> Protokol

<GCKUIImage Picker> Protokol Referansı

Genel bakış

Bir GCKMediaMetadata nesnesinden belirli bir amaç için resim seçmek üzere kullanılan bir nesne.

Varsayılan uygulama, tüm kullanımlar için her zaman meta verilerden ilk resmi seçen çerçeve tarafından dahili olarak kullanılır. Uygulama, GCKCastContext::imagePicker özelliğini ayarlayarak özel bir uygulama sağlayabilir.

yılından beri
3,0

<NSObject> öğesini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(nullable GCKImage *) - getImageWithHints:fromMetadata:
 Medya meta verilerinden belirtilen türde bir görüntü döndürür. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntısı

- (nullable GCKImage *) getImageWithHints: (GCKUIImageHints *)  imageHints
fromMetadata: (const GCKMediaMetadata *)  metadata 

Medya meta verilerinden belirtilen türde bir görüntü döndürür.

Parameters
imageHintsThe hints about how to pick the image.
metadataThe media metadata to pick from.
İlerlemeler
Seçilen resim veya istenen tür için uygun bir resim yoksa nil.