GCKMediaMeta Veri Sınıfı

GCKMediametadata Sınıf Referansı

Genel bakış

Medya meta verisi kapsayıcısıdır.

Meta verilerde medya türü, isteğe bağlı resim listesi ve meta veri alanları koleksiyonu bulunur. Yaygın meta veri alanlarının anahtarları sabit olarak önceden tanımlanmıştır, ancak uygulama kendi ek alanlarını tanımlayabilir ve kullanabilir.

Önceden tanımlanmış alanların değerleri önceden tanımlanmış türlere sahiptir. Örneğin, bir parça numarası NSInteger'dir. Oluşturma tarihi ise tarih ve saatin ISO-8601 temsilini içeren NSString numarasıdır. Bir alanda yanlış türde bir değer depolanmaya çalışıldığında NSinvalidArgumentException değeri yükseltilir.

Yayınla protokolü, belirli bir medya türü için hangi meta veri alanlarının kullanılabileceğini sınırlandırır. Bir MediaMeta Veri nesnesi, bir Yayın alıcısına yayınlanmak üzere JSON'a serileştirildiğinde, belirli bir medya türü için desteklenmeyen önceden tanımlanmış alanlar serileştirilmiş biçime dahil edilmez ancak uygulama tarafından tanımlanan tüm alanlar her zaman dahil edilir. Önceden tanımlanmış alanların tam listesini aşağıda görebilirsiniz:

Alan Değer Türü Geçerli Meta Veri Türleri
kGCKMetadataKeyCreationDate NSTarihi GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyReleaseDate NSTarihi GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie, GCKMediaMetadataTypeTVShow, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyBroadcastDate NSTarihi GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyTitle NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie, GCKMediaMetadataTypeTVShow, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack, GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeySubtitle NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMovie
kGCKMetadataKeyArtist NSString GCKMediaMetadataTypeGeneric, GCKMediaMetadataTypeMusicTrack GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyAlbumArtist NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyAlbumTitle NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyComposer NSString GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyDiscNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeyTrackNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeMusicTrack
kGCKMetadataKeySeasonNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyEpisodeNumber NSInteger GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeySeriesTitle NSString GCKMediaMetadataTypeTVShow
kGCKMetadataKeyStudio NSString GCKMediaMetadataTypeMovie
kGCKMetadataKeyWidth NSInteger GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyHeight NSInteger GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationName NSString GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationLatitude çift GCKMediaMetadataTypePhoto
kGCKMetadataKeyLocationLongitude çift GCKMediaMetadataTypePhoto

NSObject, <NSCopy> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - initWithMetadataType:
 Belirtilen medya türüyle yeni, boş bir MediaMeta öğesi başlatır. Diğer...
 
(instancetype) - init
 Genel meta veri türüyle başlayın. Diğer...
 
(GCKMediaMetadataType- metadataType
 Meta veri türü. Diğer...
 
(NSArray *) - images
 Resimlerin listesini alır. Diğer...
 
(void) - removeAllMediaImages
 Mevcut tüm resimleri kaldırır. Diğer...
 
(void) - addImage:
 Resim listesine bir resim ekler. Diğer...
 
(BOOL) - containsKey:
 Nesnenin verilen anahtarla bir alan içerip içermediğini test eder. Diğer...
 
(NSArray< NSString * > *) - allKeys
 Nesnede bulunan tüm alanlar için anahtarlar döndürür. Diğer...
 
(nullable id) - objectForKey:
 Bir alanın değerini okur. Diğer...
 
(void) - setString:forKey:
 Bir dize alanında bir değer depolar. Diğer...
 
(nullable NSString *) - stringForKey:
 Bir dize alanının değerini okur. Diğer...
 
(void) - setInteger:forKey:
 Bir değeri tam sayı alanına kaydeder. Diğer...
 
(NSInteger) - integerForKey:
 Bir tam sayı alanının değerini okur. Diğer...
 
(NSInteger) - integerForKey:defaultValue:
 Bir tam sayı alanının değerini okur. Diğer...
 
(void) - setDouble:forKey:
 İkili alanında bir değer depolar. Diğer...
 
(double) - doubleForKey:
 İkili alanın değerini okur. Diğer...
 
(double) - doubleForKey:defaultValue:
 İkili alanın değerini okur. Diğer...
 
(void) - setDate:forKey:
 Bir tarih alanında, tarihin kısıtlanmış ISO-8601 gösterimi olarak bir değer depolar. Diğer...
 
(nullable NSDate *) - dateForKey:
 Tarihin kısıtlanmış ISO-8601 gösteriminden tarih alanının değerini okur. Diğer...
 
(nullable NSString *) - dateAsStringForKey:
 Bir tarih alanının değerini dize olarak okur. Diğer...
 

Herkese Açık Özellikler

NSString *const kGCKMetadataKeyCreationDate
 Dize anahtarı: Oluşturma tarihi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyReleaseDate
 Dize anahtarı: Yayın tarihi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyBroadcastDate
 Dize anahtarı: Yayınlama tarihi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyTitle
 Dize anahtarı: Başlık. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySubtitle
 Dize anahtarı: Alt başlık. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyArtist
 Dize anahtarı: Sanatçı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyAlbumArtist
 Dize anahtarı: Albüm sanatçısı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyAlbumTitle
 Dize anahtarı: Albüm başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyComposer
 Dize anahtarı: Composer. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyDiscNumber
 Tam sayı anahtarı: Disk numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyTrackNumber
 Tam sayı anahtarı: Parça numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySeasonNumber
 Tam sayı anahtarı: Sezon numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyEpisodeNumber
 Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySeriesTitle
 Dize anahtarı: Dizi başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyStudio
 Dize anahtarı: Studio. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyWidth
 Tam sayı anahtarı: Genişlik. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyHeight
 Tam sayı anahtarı: Yükseklik. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationName
 Dize anahtarı: Konum adı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationLatitude
 Çift anahtar: Konum enlemi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyLocationLongitude
 Çift anahtar: Konum boylamı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyBookTitle
 Dize anahtarı: Kitap başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyChapterNumber
 Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyChapterTitle
 Dize anahtarı: Bölüm başlığı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionDuration
 Çift anahtar: Bölüm Süresi. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartTimeInMedia
 Çift anahtar: Medyada Bölüm Başlangıç Zamanı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartAbsoluteTime
 Çift anahtar: Bölüm Mutlak Başlangıç Zamanı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeySectionStartTimeInContainer
 Çift anahtar: Kapsayıcıda Bölüm Başlangıç Zamanı. Diğer...
 
NSString *const kGCKMetadataKeyQueueItemID
 Çift anahtar: Sıra Öğesi Kimliği. Diğer...
 

Mülk Özeti

GCKMediaMetadataType metadataType
 Meta veri türü. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntıları

- (instancetype) initWithMetadataType: (GCKMediaMetadataType metadataType

Belirtilen medya türüyle yeni, boş bir MediaMeta öğesi başlatır.

Tanımlayıcı başlatıcı.

Parameters
metadataTypeThe media type; one of the GCKMediaMetadataType constants, or a value greater than or equal to GCKMediaMetadataTypeUser for custom media types.
- (instancetype) init

Genel meta veri türüyle başlayın.

- (GCKMediaMetadataType) metadataType

Meta veri türü.

- (NSArray *) images

Resimlerin listesini alır.

- (void) removeAllMediaImages

Mevcut tüm resimleri kaldırır.

- (void) addImage: (GCKImage *)  image

Resim listesine bir resim ekler.

Parameters
imageThe image to add.
- (BOOL) containsKey: (NSString *)  key

Nesnenin verilen anahtarla bir alan içerip içermediğini test eder.

Parameters
keyThe key.
İadeler
Alan mevcutsa YES, aksi takdirde NO.
- (NSArray<NSString *> *) allKeys

Nesnede bulunan tüm alanlar için anahtarlar döndürür.

- (nullable id) objectForKey: (NSString *)  key

Bir alanın değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İadeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa nil.
- (void) setString: (NSString *)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir dize alanında bir değer depolar.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, dize alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (nullable NSString *) stringForKey: (NSString *)  key

Bir dize alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İadeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa nil.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, dize alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (void) setInteger: (NSInteger)  value
forKey: (NSString *)  key 

Bir değeri tam sayı alanına kaydeder.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, bir tam sayı alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (NSInteger) integerForKey: (NSString *)  key

Bir tam sayı alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İadeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa 0.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, bir tam sayı alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (NSInteger) integerForKey: (NSString *)  key
defaultValue: (NSInteger)  defaultValue 

Bir tam sayı alanının değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
defaultValueThe value to return if the field has not been set.
İadeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa belirtilen varsayılan değer.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, bir tam sayı alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (void) setDouble: (double)  value
forKey: (NSString *)  key 

İkili alanında bir değer depolar.

Parameters
valueThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, çift alan olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (double) doubleForKey: (NSString *)  key

İkili alanın değerini okur.

Parameters
keyThe key for the field.
İadeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa 0.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, çift alan olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (double) doubleForKey: (NSString *)  key
defaultValue: (double)  defaultValue 

İkili alanın değerini okur.

Parameters
defaultValueThe value to return if the field has not been set.
keyThe key for the field.
İadeler
Alanın değeri veya alan ayarlanmamışsa belirtilen varsayılan değer.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, çift alan olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (void) setDate: (NSDate *)  date
forKey: (NSString *)  key 

Bir tarih alanında, tarihin kısıtlanmış ISO-8601 gösterimi olarak bir değer depolar.

Parameters
dateThe new value for the field.
keyThe key for the field.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, tarih alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (nullable NSDate *) dateForKey: (NSString *)  key

Tarihin kısıtlanmış ISO-8601 gösteriminden tarih alanının değerini okur.

Parameters
keyThe field name.
İadeler
Tarih veya bu alan ayarlanmamışsa nil.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, tarih alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.
- (nullable NSString *) dateAsStringForKey: (NSString *)  key

Bir tarih alanının değerini dize olarak okur.

Parameters
keyThe field name.
İadeler
Tarihin kısıtlı ISO-8601 gösterimini içeren dize olarak tarih veya bu alan ayarlanmamışsa nil.
İstisnalar
NSGeçersiz Argumentİstisnaanahtarı, tarih alanı olmayan önceden tanımlanmış bir alana işaret ediyorsa.

Üye Verileri Belgeleri

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyCreationDate

Dize anahtarı: Oluşturma tarihi.

Değer, ISO-8601 biçiminde medyanın oluşturulduğu tarih ve/veya saattir. Örneğin bu, bir fotoğrafın çekildiği veya müzik parçasının kaydedildiği tarih ve saat olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyReleaseDate

Dize anahtarı: Yayın tarihi.

Değer, ISO-8601 biçiminde medyanın yayınlandığı tarih ve/veya saattir. Örneğin, bir filmin veya müzik albümünün yayınlandığı tarih olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyBroadcastDate

Dize anahtarı: Yayınlama tarihi.

Değer, ISO-8601 biçiminde medyanın ilk yayınlandığı tarih ve/veya saattir. Örneğin bu, TV programı bölümünün ilk yayınlandığı tarih olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyTitle

Dize anahtarı: Başlık.

Medyanın başlığı. Bu, örneğin, bir şarkının, filmin veya TV programı bölümünün başlığı olabilir. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySubtitle

Dize anahtarı: Alt başlık.

Medyanın altyazısı. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyArtist

Dize anahtarı: Sanatçı.

Medyayı oluşturan sanatçının adı. Örneğin, bir müzisyenin, sanatçının veya fotoğrafçının adı olabilir. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyAlbumArtist

Dize anahtarı: Albüm sanatçısı.

Albüm oluşturan sanatçının adı. Örneğin, DJ mix'leri gibi derleme albümlerinde, albüm sanatçısı albümdeki her bir şarkının sanatçılarıyla aynı olmak zorunda değildir. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyAlbumTitle

Dize anahtarı: Albüm başlığı.

Bir müzik parçasının ait olduğu albümün adı. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyComposer

Dize anahtarı: Composer.

Müzik parçasının bestecisinin adı. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyDiscNumber

Tam sayı anahtarı: Disk numarası.

Çok diskli bir albümde bir müzik parçasının ait olduğu disk numarası (1'den sayılır).

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyTrackNumber

Tam sayı anahtarı: Parça numarası.

Albüm diskindeki bir müzik parçasının parça numarası. Parça numaraları genellikle 1'den itibaren sayılır, ancak bir albümün başında "gizli parça" ise bu değer 0 olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySeasonNumber

Tam sayı anahtarı: Sezon numarası.

Bir TV programı bölümünün ait olduğu sezon numarası. Normalde sezon sayıları 1'den itibaren sayılır, ancak bu, TV dizisinin resmi başlangıcından önce yer alan bir "pilot" bölümüyse 0 olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyEpisodeNumber

Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası.

TV programının belirli bir sezonundaki bölüm sayısı. Bölüm sayısı genellikle 1'den itibaren sayılır, ancak bu değer, ilk sezonun resmi bölümü olarak kabul edilmeyen bir "pilot" bölümüyse 0 olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeySeriesTitle

Dize anahtarı: Dizi başlığı.

Bir dizinin adı. Örneğin, bu, bir TV programının veya ilgili müzik albümlerinin adı olabilir. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyStudio

Dize anahtarı: Studio.

Bir medya içeriği oluşturan kayıt stüdyosunun adı. Bu, örneğin bir film stüdyosunun veya müzik şirketinin adı olabilir. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyWidth

Tam sayı anahtarı: Genişlik.

Bir medya parçasının piksel cinsinden genişliği. Bu genellikle bir fotoğrafın boyutlarını sağlamak için kullanılır.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyHeight

Tam sayı anahtarı: Yükseklik.

Bir medya parçasının piksel cinsinden yüksekliği. Bu genellikle bir fotoğrafın boyutlarını sağlamak için kullanılır.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationName

Dize anahtarı: Konum adı.

Bir medya parçasının oluşturulduğu konumun adı. Örneğin, bu bir fotoğrafın konumu veya bir filmin ana film çekim konumu olabilir. Bu değer, görüntüleme amaçları için uygundur.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationLatitude

Çift anahtar: Konum enlemi.

Bir medya öğesinin oluşturulduğu coğrafi konumun enlem bileşeni. Örneğin, bu bir fotoğrafın konumu veya bir filmin ana film çekim konumu olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyLocationLongitude

Çift anahtar: Konum boylamı.

Bir medya öğesinin oluşturulduğu coğrafi konumun boylam bileşeni. Örneğin, bu bir fotoğrafın konumu veya bir filmin ana film çekim konumu olabilir.

- (NSString* const) kGCKMetadataKeyBookTitle

Dize anahtarı: Kitap başlığı.

Sesli kitabın başlığı.

Since
4,3,5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyChapterNumber

Tam sayı anahtarı: Bölüm numarası.

Sesli kitaptaki bölümün sayısı.

Since
4,3,5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyChapterTitle

Dize anahtarı: Bölüm başlığı.

Sesli kitaptaki bir bölümün başlığı.

Since
4,3,5
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionDuration

Çift anahtar: Bölüm Süresi.

Saniye cinsinden bölüm süresi. Sıra meta verileri için kullanılır. Örneğin, sıradaki bir TV dizisinin süresi, sesli kitabın bölüm süresi veya uzun bir canlı yayın programı olabilir.

Since
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartTimeInMedia

Çift anahtar: Medyada Bölüm Başlangıç Zamanı.

Bölüm başlangıç zamanının, medya öğesinin başlangıcından saniye cinsinden farkı. Sıra meta verileri için kullanılır.

Since
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartAbsoluteTime

Çift anahtar: Bölüm Mutlak Başlangıç Zamanı.

Bölümün mutlak zamanı (saniye cinsinden sıfır zaman). Sıra meta verileri için kullanılır.

Since
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeySectionStartTimeInContainer

Çift anahtar: Kapsayıcıda Bölüm Başlangıç Zamanı.

Tam kapsayıcı içindeki bölüm başlangıç zamanı farkı. Sıra meta verileri için kullanılır.

Since
4.4.1
- (NSString* const) kGCKMetadataKeyQueueItemID

Çift anahtar: Sıra Öğesi Kimliği.

Bölümün başlangıç zamanını içeren sıra öğesinin kimliği. Sıra meta verileri için kullanılır.

Since
4.4.1

Mülk Ayrıntıları

- (GCKMediaMetadataType) metadataType
readnonatomicassign

Meta veri türü.