GCKError Sınıfı

GCKError Sınıf Referansı

Genel bakış

Çerçeve hataları için NSError alt sınıfı.

NSError'ı devralır.

Sınıf Yöntemi Özeti

(GCKError *) + errorWithCode:
 Belirtilen hata koduyla bir GCKError oluşturur. Diğer...
 
(GCKError *) + errorWithCode:customData:
 Belirtilen hata kodu ve isteğe bağlı özel verilerle bir GCKError oluşturur. Diğer...
 
(NSString *) + enumDescriptionForCode:
 Belirli bir hata kodu için kullanıcıların okuyabileceği açıklamayı döndürür. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntıları

+ (GCKError *) errorWithCode: (GCKErrorCode code

Belirtilen hata koduyla bir GCKError oluşturur.

+ (GCKError *) errorWithCode: (GCKErrorCode code
customData: (nullable id)  customData 

Belirtilen hata kodu ve isteğe bağlı özel verilerle bir GCKError oluşturur.

+ (NSString *) enumDescriptionForCode: (GCKErrorCode code

Belirli bir hata kodu için kullanıcıların okuyabileceği açıklamayı döndürür.