GCKError.h Dosyası

GCKError.h Dosya Referansı

Çerçeve hataları. Diğer...

Sınıflar

class  GCKError
 Çerçeve hataları için bir NSError alt sınıfı. Diğer...
 

Numaralandırmalar

enum  GCKErrorCode {
  GCKErrorCodeNoError = 0, GCKErrorCodeNetworkError = 1, GCKErrorCodeTimeout = 2, GCKErrorCodeDeviceAuthenticationFailure = 3,
  GCKErrorCodeInvalidRequest = 4, GCKErrorCodeCancelled = 5, GCKErrorCodeReplaced = 6, GCKErrorCodeNotAllowed = 7,
  GCKErrorCodeDuplicateRequest = 8, GCKErrorCodeInvalidState = 9, GCKErrorCodeSendBufferFull = 10, GCKErrorCodeMessageTooBig = 11,
  GCKErrorCodeChannelNotConnected = 12, GCKErrorCodeDeviceAuthorizationFailure = 13, GCKErrorCodeDeviceNotConnected = 14, GCKErrorCodeProtocolVersionMismatch = 15,
  GCKErrorCodeMaxUsersConnected = 16, GCKErrorCodeNetworkNotReachable = 17, GCKErrorCodeProtocolError = 18, GCKErrorCodeAlreadyInitialized = 19,
  GCKErrorCodeApplicationNotFound = 20, GCKErrorCodeApplicationNotRunning = 21, GCKErrorCodeInvalidApplicationSessionID = 22, GCKErrorCodeSecureTransportError = 23,
  GCKErrorCodeSocketAlreadyConnected = 24, GCKErrorCodeSocketInvalidAddress = 25, GCKErrorCodeSocketInvalidParameter = 26, GCKErrorCodeInvalidResponse = 27,
  GCKErrorCodeFailedSessionUpdate = 28, GCKErrorCodeSessionIsNotActive = 29, GCKErrorCodeMediaLoadFailed = 30, GCKErrorCodeInvalidMediaPlayerState = 31,
  GCKErrorCodeNoMediaSession = 32, GCKErrorCodeNotCastSession = 33, GCKErrorCodeMediaError = 34, GCKErrorCodeAuthenticationErrorReceived = 40,
  GCKErrorCodeMalformedClientCertificate = 41, GCKErrorCodeNotX509Certificate = 42, GCKErrorCodeDeviceCertificateNotTrusted = 43, GCKErrorCodeSSLCertificateNotTrusted = 44,
  GCKErrorCodeMalformedAuthenticationResponse = 45, GCKErrorCodeDeviceCapabilityNotSupported = 46, GCKErrorCodeCRLInvalid = 47, GCKErrorCodeCRLCheckFailed = 48,
  GCKErrorCodeBroadcastMessageEncryptionFailed = 50, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeInvalidResponse = 51, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeInvalidInput = 52, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeEmptyResponse = 53,
  GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeRequestTimeout = 54, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToFindDevice = 55, GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToConnect = 56, GCKErrorCodeBroadcastMessageDropped = 57,
  GCKErrorCodeBroadcastSocketError = 58, GCKErrorCodeBroadcastFailedToGenerateEncryptionKey = 59, GCKErrorCodeGuestModeListenFailed = 60, GCKErrorCodeRemoteDisplayError = 80,
  GCKErrorCodeRemoteDisplayDeviceNotSupported = 81, GCKErrorCodeRemoteDisplayFeatureNotSupported = 82, GCKErrorCodeRemoteDisplayConfigurationRejectedByReceiver = 83, GCKErrorCodeRemoteDisplayOpenGLError = 84,
  GCKErrorCodeRemoteDisplayMetalError = 85, GCKErrorCodeRemoteDisplayAudioConversionError = 86, GCKErrorCodeAppDidEnterBackground = 91, GCKErrorCodeDisconnected = 92,
  GCKErrorCodeUnsupportedFeature = 93, GCKErrorCodeUnknown = 99, GCKErrorCodeDeviceAuthenticationMessageParseFailure = 100, GCKErrorCodeDeviceAuthenticationMessageChallengeReceivedFailure = 101,
  GCKErrorCodeDeviceAuthenticationTimeoutFailure = 102, GCKErrorCodeLaunchRequestCancelled = 103, GCKErrorCodeApplicationNotRunningWithNamespaceMismatched = 104, GCKErrorCodeApplicationNotRunningWhenResumed = 105,
  GCKErrorCodeApplicationNotRunningForJoin = 106, GCKErrorCodeApplicationNotRunningForJoinWhenReconnecting = 107
}
 Çerçeve hata kodları. Diğer...
 

Değişkenler

NSString *const kGCKErrorCustomDataKey
 userInfo sözlüğündeki hatayla ilişkili customData JSON nesnesinin anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorDetailedCodeKey
 API'ye özel ayrıntılı hata kodunun anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorExtraInfoKey
 API'ye özel hata açıklaması gibi ekstra hata bilgilerinin anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorReasonKey
 API'ye özel hata nedeninin anahtarı. Diğer...
 
NSString *const kGCKErrorDomain
 GCKErrorCode için hata alanı. Diğer...
 

Ayrıntılı Açıklama

Çerçeve hataları.

Sıralama Türü Belgeleri

Çerçeve hata kodları.

Numaralandırıcı
GCKErrorCodeNoError

Hata olmadığını belirten Hata Kodu.

GCKErrorCodeNetworkError

Ağ G/Ç hatası belirten hata kodu.

GCKErrorCodeTimeout

Bir işlemin zaman aşımına uğradığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceCredentialFailure

Kimlik doğrulama hatası gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeGeçersizRequest

Geçersiz bir isteğin yapıldığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeCancelled

Devam eden bir isteğin iptal edildiğini gösteren hata kodu. Bunun nedeni büyük olasılıkla başka bir işlemin isteği geçici olarak iptal etmesidir.

GCKErrorCodeReplaced

Bir isteğin aynı türdeki başka bir istekle değiştirildiğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeNotAllowed

İsteğin reddedildiğini ve tamamlanamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDuplicateRequest

Aynı türdeki istek işlenmeye devam ettiği için bu isteğin gönderilemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeGeçersizState

Mevcut durumda isteğe izin verilmediğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeSendBufferFull

Gönderme arabelleği dolu olduğu için verilerin gönderilemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeMessageTooBig

İleti, izin verilen maksimum ileti boyutunu aştığı için isteğin gönderilemediğini belirten hata oluştu.

GCKErrorCodeChannelNotConnected

Kanal şu anda bağlı olmadığından bir kanal işleminin tamamlanamadığını belirten hata.

GCKErrorCodeDeviceAuthorizationFailure

Kullanıcının yayın cihazı kullanma yetkisi olmadığını belirten hata.

GCKErrorCodeDeviceNotConnected

Şu anda cihazla bağlantı olmadığından cihaz isteğinin tamamlanamadığını belirten bir hata oluştu.

GCKErrorCodeProtocolVersionMismatch

Belirli bir ad alanı uygulaması için gönderen ve alıcıda kullanılan protokol sürümleri arasında uyuşmazlık olduğunu belirten hata.

GCKErrorCodeMaxUsersConnected

Maksimum sayıda kullanıcının alıcıya zaten bağlı olduğunu belirten hata.

GCKErrorCodeNetworkNotReachable

Ağın erişilebilir olmadığını belirten hata.

GCKErrorCodeProtocolError

Protokol hatası belirtilir (geçersiz veri alındı).

GCKErrorCodeAlreadyInitialized

Önceden başlatılmış bir tekilleştirmenin başlatılmaya çalışıldığını belirten hata.

GCKErrorCodeApplicationNotFound

İstenen bir uygulamanın bulunamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunning

İstenen bir uygulamanın şu anda çalışmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeGeçersizApplicationSessionID

Uygulama oturum kimliğinin geçerli olmadığını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeSecureTransportError

TLS hatasını gösteren hata kodu.

Bu hataya neden olan hata, şu sayfada açıklanan hata kodlarından biridir: https://developer.apple.com/library/mac/documentation/Security/Reference/secureTransportRef/

GCKErrorCodeSocketAlreadyConnected

Zaten bağlı olan bir yuvada bağlanma girişiminde bulunulduğunu belirten hata oluştu.

GCKErrorCodeSocketGeçersizAdresi

Bir yönteme veya başlatıcıya geçersiz bir ağ veya yuva adresi ya da adres türünün sağlandığını belirten hata.

GCKErrorCodeSocketGeçersiz Parametresi

Bir yönteme veya başlatıcıya geçersiz parametrenin sağlandığını belirten hata.

GCKErrorCodeGeçersizYanıt

Alınan yanıtın geçersiz olduğunu belirten bir hata oluştu.

GCKErrorCodeFailedSessionUpdate

Oturum güncellemesinin tamamlandığını, ancak tüm cihazların taşınamadığını belirten bir hata oluştu.

GCKErrorCodeSessionIsNotActive (GCKErrorCodeSessionIsNotActive) (GCKErrorCodeSessionIsNotActive)

Mevcut oturum etkin olmadığı için bir cihaz isteğinin tamamlanamadığını belirten hata.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeMediaLoadFailed

Alıcı tarafında bir medya yükleme işleminin başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeGeçersizMediaPlayerState

Bir medya medya komutunun, medya oynatıcı durumu nedeniyle başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeNoMediaSession

Şu anda kullanılabilir medya oturumu olmadığını belirten hata.

GCKErrorCodeNotCastSession

Mevcut oturumun bir yayınlama oturumu olmadığını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeMediaError

Genel bir medya hatasının ortaya çıktığını belirten hata kodu.

GCKErrorCode AuthenticationErrorReceived

Alınan hata nedeniyle cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeMalformsClientSertifikası

Bozuk bir istemci sertifikası alındığından cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeNotX509Sertifikası

Chromecast'ten alınan sertifikanın beklenmeyen bir biçimde olması nedeniyle cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceCertificateNotTrusted

Cihaz sertifikası güvenilir olmadığı için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeSSLCertificateNotTrusted

SSL sertifikası güvenilir olmadığı için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeMal Araba Kimlik Doğrulaması

Cihazdan gelen yanıtın biçimi bozuk olduğundan cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceCapabilityNotSupported

Cihaz özelliği desteklenmediği için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeCRLGeçersiz

Cihazdan alınan CRL geçersiz olduğundan cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeCRLCheckFailed

Cihaz sertifikası CRL tarafından iptal edildiği için cihaz kimlik doğrulamasının başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastMessageEncryptionFailed

Yayın mesajının şifrelenemediğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchange invalidResponse

Anahtar değişimi yanıtının geçersiz olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchange InvalidInput

Anahtar değişimi yanıtının geçersiz bir giriş hatası gösterdiğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeBlankResponse

Anahtar değişimi yanıtının sarmalanmış bir gönderen anahtarı içermediğini gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeRequestTimeout

Anahtar değişimi isteğinin zaman aşımına uğradığını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToFindDevice

Anahtar değişimi yapabilen hiçbir cihazın bulunamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastKeyExchangeFailedToConnect

Anahtar değişimi yapabilen cihaza bağlanılamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastMessageDropped

Yayın mesajının önbellek sınırı nedeniyle çıkarıldığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastSocketError

Yayın mesajının yuva hatası nedeniyle gönderilmediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBroadcastFailedToGenerateEncryptionKey

Yayın şifreleme anahtarının oluşturulamadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeGuestModeListenFailed

Dinlemenin başarısız olduğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayError

Belirlenemeyen bir Uzaktan Ekran hatasının oluştuğunu belirten hata kodu.

Kullanıcı bilgilerindeki kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeRemoteDisplayDeviceNotSupported

Hedef cihazın Uzaktan Ekran'ı desteklemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayFeatureNotSupported

Hedef cihazın dikey Uzaktan Ekran özelliğini desteklemediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayConfigurationFailedByReceiver

Sağlanan Uzak Ekran yapılandırmasının alıcı cihaz tarafından reddedildiğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeRemoteDisplayOpenGLError

Bir OpenGL hatasının oluştuğunu belirten hata.

Kullanıcı bilgilerindeki kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeRemoteDisplayMetalError

Metal hatası oluştuğunu belirten hata.

Kullanıcı bilgilerindeki kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeRemoteDisplayAudioConversionError

Ses dönüştürme hatası oluştuğunu belirtirken hata oluştu.

Kullanıcı bilgilerindeki kGCKErrorExtraInfoKey anahtarıyla ilişkili değerde ek ayrıntılar bulunabilir.

GCKErrorCodeAppDidEnterArka Plan

Uygulamanın arka plana taşındığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeBağlantıyı Kesildi

Alıcıyla bağlantının kapatıldığını gösteren hata kodu.

GCKErrorCodeSupportedFeature

Özelliğin veya işlemin bu iOS cihazda veya alıcıda desteklenmediğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeUnknown

Bilinmeyen, beklenmeyen bir hata oluştuğunu belirten hata kodu.

GCKErrorCodeDeviceCredentialMessageParseFailure

Alınan kimlik doğrulama iletisinin doğru biçimlendirilmediğini ve ayrıştırma sırasında bir hatayla karşılaştığını belirten hata kodu.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeDeviceCredentialMessageChallengeReceivedFailure

Alınan kimlik doğrulama mesajında challenge özelliğinin boş olmayan bir değere ayarlandığını gösteren hata kodu.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeDevice AuthenticationTimeoutFailure

Kimlik doğrulama mesajı isteğinin zaman aşımına uğradığını gösteren hata kodu.

yılından beri
4.4.5
GCKErrorCodeLaunchRequestCancelled

Uygulama başlatma isteğinin iptal edildiğini belirten hata kodu.

yılından beri
4.6.0
GCKErrorCodeApplicationNotRunningWithNamespaceMispair

İstenen bir uygulamanın, uyuşmayan bir ad alanı nedeniyle şu anda çalışmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunningWithContinued

Devam ettirildiğinde, istenen bir uygulamanın şu anda çalışmadığını belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunningForjoin

Bir istek uygulamasının birleştirilemeyeceğini belirten hata kodu.

GCKErrorCodeApplicationNotRunningForjoin WhenReconnecting

İstenen bir uygulamanın yeniden bağlanırken birleştirilemeyeceğini belirten hata kodu.

Değişken Belgeleri

NSString* const kGCKErrorCustomDataKey

userInfo sözlüğündeki hatayla ilişkili customData JSON nesnesinin anahtarı.

NSString* const kGCKErrorDetailedCodeKey

API'ye özel ayrıntılı hata kodunun anahtarı.

yılından beri
4.4.3
NSString* const kGCKErrorExtraInfoKey

API'ye özel hata açıklaması gibi ekstra hata bilgilerinin anahtarı.

NSString* const kGCKErrorReasonKey

API'ye özel hata nedeninin anahtarı.

yılından beri
4.4.3
NSString* const kGCKErrorDomain

GCKErrorCode için hata alanı.