GCKCihaz Sınıfı

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
GCKCihaz Sınıfı Referansı

Genel bakış

Alıcı cihazı temsil eden bir nesne.

NSObject, <NSCopy> ve <NSSecureCoding> öğelerini devralır.

Örnek Yöntemi Özeti

(instancetype) - init
 
(BOOL) - isSameDeviceAs:
 Bu cihazın başka bir fiziksel cihazla aynı olup olmadığını test eder. Diğer...
 
(BOOL) - hasCapabilities:
 Cihaz tüm belirtilen özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür. Diğer...
 
(void) - setAttribute:forKey:
 Nesnede rastgele bir özellik belirler. Diğer...
 
(nullable NSObject
< NSSecureCoding > *) 
- attributeForKey:
 Nesnede bir özellik arar. Diğer...
 
(void) - removeAttributeForKey:
 Bir özelliği nesneden kaldırır. Diğer...
 
(void) - removeAllAttributes
 Nesnedeki tüm özellikleri kaldırır. Diğer...
 

Sınıf Yöntemi Özeti

(NSString *) + deviceCategoryForDeviceUniqueID:
 Cihaz kategorisini cihazın benzersiz kimliğinden çıkarır. Diğer...
 

Mülk Özeti

NSString * ipAddress
 
GCKNetworkAddressnetworkAddress
 Cihazın IP adresi. Diğer...
 
uint16_t servicePort
 Cihazın hizmet bağlantı noktası. Diğer...
 
NSString * deviceID
 Cihaz için benzersiz bir tanımlayıcı. Diğer...
 
NSString * friendlyName
 Cihazın kolay kullanılan adı. Diğer...
 
NSString * modelName
 Cihazın model adı. Diğer...
 
NSArray< GCKImage * > * icons
 Cihaz simgelerini içeren bir GCKImage nesnesi dizisi. Diğer...
 
GCKDeviceStatus status
 En son tarandığı tarihte cihazın durumu. Diğer...
 
NSString * statusText
 Varsa mevcut alıcı uygulaması tarafından bildirilen durum metni. Diğer...
 
NSString * deviceVersion
 Cihazın protokol sürümü. Diğer...
 
BOOL isOnLocalNetwork
 Bu cihaz yerel ağdaysa EVET. Diğer...
 
GCKDeviceType type
 Cihaz türü. Diğer...
 
NSString * category
 Cihaz kategorisi, cihaz türünü benzersiz şekilde tanımlayan bir dize. Diğer...
 
NSString * uniqueID
 Bu cihazın genel olarak benzersiz kimliği. Diğer...
 

Yöntem Ayrıntıları

- (BOOL) isSameDeviceAs: (const GCKDevice *)  other

Bu cihazın başka bir fiziksel cihazla aynı olup olmadığını test eder.

Her iki GCKDevice nesnesi de aynı kategoriye, cihaz kimliğine, IP adresine, hizmet bağlantı noktasına ve protokol sürümüne sahipse YES değerini döndürür.

- (BOOL) hasCapabilities: (GCKDeviceCapabilities)  deviceCapabilities

Cihaz tüm belirtilen özellikleri destekliyorsa YES değerini döndürür.

Parameters
deviceCapabilitiesA bitwise-OR of one or more of the GCKDeviceCapabilities constants.
- (void) setAttribute: (NSObject< NSSecureCoding > *)  attribute
forKey: (NSString *)  key 

Nesnede rastgele bir özellik belirler.

Özel cihaz sağlayıcıları, Yayın dışı cihazlar için cihaza özgü bilgileri depolamak üzere kullanılabilir.

Parameters
attributeThe attribute value, which must be key-value coding compliant, and cannot be nil.
keyThe key that identifies the attribute. The key is an arbitrary string. It cannot be nil.
- (nullable NSObject<NSSecureCoding> *) attributeForKey: (NSString *)  key

Nesnede bir özellik arar.

Parameters
keyThe key that identifies the attribute. The key is an arbitrary string. It cannot be nil.
İadeler
Özelliğin değeri veya böyle bir özellik yoksa nil.
- (void) removeAttributeForKey: (NSString *)  key

Bir özelliği nesneden kaldırır.

Parameters
keyThe key that identifies the attribute. The key is an arbitrary string. It cannot be nil.
- (void) removeAllAttributes

Nesnedeki tüm özellikleri kaldırır.

+ (NSString *) deviceCategoryForDeviceUniqueID: (NSString *)  deviceUniqueID

Cihaz kategorisini cihazın benzersiz kimliğinden çıkarır.

Mülk Ayrıntıları

- (NSString*) ipAddress
readnonatomiccopy
Deprecated:
networkAddress. Ağ isteğinde bulunurken kullanılır. Bu, IPv6 adresiyle oluşturulan GCKDevice nesneleri için boş bir dize olacaktır.
- (GCKNetworkAddress*) networkAddress
readnonatomiccopy

Cihazın IP adresi.

Ağ isteğinde bulunurken kullanılır.

Since
4.2
- (uint16_t) servicePort
readnonatomicassign

Cihazın hizmet bağlantı noktası.

- (NSString*) deviceID
readnonatomiccopy

Cihaz için benzersiz bir tanımlayıcı.

- (NSString*) friendlyName
readwritenonatomiccopy

Cihazın kolay kullanılan adı.

Bu, "Oturma Odası" gibi kullanıcı tarafından atanabilen bir addır.

- (NSString*) modelName
readwritenonatomiccopy

Cihazın model adı.

- (NSArray<GCKImage *>*) icons
readwritenonatomiccopy

Cihaz simgelerini içeren bir GCKImage nesnesi dizisi.

- (GCKDeviceStatus) status
readwritenonatomicassign

En son tarandığı tarihte cihazın durumu.

- (NSString*) statusText
readwritenonatomiccopy

Varsa mevcut alıcı uygulaması tarafından bildirilen durum metni.

- (NSString*) deviceVersion
readwritenonatomiccopy

Cihazın protokol sürümü.

- (BOOL) isOnLocalNetwork
readnonatomicassign

Bu cihaz yerel ağdaysa EVET.

- (GCKDeviceType) type
readnonatomicassign

Cihaz türü.

Since
3,3
- (NSString*) category
readnonatomiccopy

Cihaz kategorisi, cihaz türünü benzersiz şekilde tanımlayan bir dize.

Yayın cihazları kGCKCastDeviceCategory kategorisindedir.

- (NSString*) uniqueID
readnonatomiccopy

Bu cihazın genel olarak benzersiz kimliği.

Bu, category ve deviceID mülklerinin bir birleşimidir.