DimensionValue

Bir boyutun değeri.

JSON gösterimi
{

  // Union field one_value can be only one of the following:
  "value": string
  // End of list of possible types for union field one_value.
}
Alanlar
Birleştirme alanı one_value. Bir boyut değeri türü (one_value) aşağıdakilerden yalnızca biri olabilir:
value

string

Boyut türü dizeyse dize olarak değer.