DimensionHeader

Rapordaki bir boyut sütununu açıklar. Bir raporda istenen boyutlar, satırlar ve Boyutlar Üstbilgileri içinde sütun girişleri oluşturur. Ancak, özel olarak filtrelerde veya ifadelerde kullanılan boyutlar, bir raporda sütun oluşturmaz. Buna karşılık, bu boyutlar başlık oluşturmaz.

JSON gösterimi
{
  "name": string
}
Alanlar
name

string

Boyutun adı.