API Reference

Kaynak türleri

  1. UserDeletion.userDeletionRequest

User Deletion API

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe, https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilişkili URI'ler
baba POST  /userDeletion/userDeletionRequests:upsert Kullanıcı silme isteği ekleme veya güncelleme.