UserDeletion.userDeletionRequest: upsert

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcı silme isteği ekleyin veya mevcut isteği güncelleyin.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/userDeletion/userDeletionRequests:upsert

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir UserDeletion.userDeletionRequest kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir UserDeletion.userDeletionRequest kaynağı döndürür.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.