UserDeletion.userDeletionRequest: upsert

Yetkilendirme gerekir

Kullanıcı silme isteği ekleme veya güncelleme.

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/userDeletion/userDeletionRequests:upsert

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamda yetkilendirme gereklidir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.user.deletion

İstek metni

İstek gövdesinde bir UserDeletion.userDeletionRequest kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir UserDeletion.userDeletionRequest kaynağı döndürür.

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın.