UserDeletion.userDeletionRequest

Bu kaynağa yönelik yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna bakın.

Kaynak temsilleri

{
 "kind": "analytics#userDeletionRequest",
 "id": {
  "type": string,
  "userId": string
 },
 "webPropertyId": string,
 "firebaseProjectId": string,
 "propertyId": string,
 "deletionRequestTime": datetime
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
deletionRequestTime datetime Bu, silme isteğinin Google Analytics tarafından alındığı zamanı işaret eder.
firebaseProjectId string Firebase Proje Kimliği (PropertyId alanı lehine kullanımdan kaldırıldı)
id object User-ID.
id.type string Kullanıcı türü. APP_INSTANCE_ID, CLIENT_ID veya USER_ID.
id.userId string Kullanıcının kimliği.
kind string Değer "analytics#userDeletionRequest"
propertyId string GA4 mülkünün mülk kimliği veya dahili web mülkü kimliği.
webPropertyId string UA-XXXXX-YY formunun web mülkü kimliği.

Yöntemler

baba
Kullanıcı silme isteği ekleyin veya silin.