API Reference

Kaynak türleri

  1. UserDeletion.userDeletionRequest

User Deletion API

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilgili URI'lar
Upert POST  /userDeletion/userDeletionRequests:upsert Kullanıcı silme isteği ekleyin veya mevcut isteği güncelleyin.