Lista zajęć

Lista zajęć
Klasy i protokoły rozwiązania dotyczącego przejazdów i dostaw w Mapach Google na żądanie na iOS:
<GMTDAuthorization>Protokół używany do dostarczania tokenów autoryzacji dla wywołań gRPC
GMTDAuthorizationContextStały obiekt reprezentujący kontekst wymagany do pobrania tokena uwierzytelniania
GMTDDriverAPIAbstrakcyjna klasa nadrzędna dla klas interfejsu Driver SDK API
GMTDDriverContextObiekt zawierający zależności potrzebne do utworzenia instancji GMTDDriverApi
GMTDRidesharingDriverAPIKlasa, która zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych komponentów i służy jako punkt wejścia do wspólnych przejazdów
GMTDVehicleReporterObiekt służący do wysyłania informacji do backendu Fleet Engine
<GMTDVehicleReporterListener>Protokół odpowiedzi na okresowe aktualizacje pojazdu wysyłane przez GMTDVehicleReporter
GMTDVehicleUpdateObiekt reprezentujący aktualizację pojazdu
GMTSImmutableDataKlasa bazowa danych stałych, podklasa musi implementować isEqual: i hash protokołu NSObject